Bewindvoering  & Budgetbeheer Duurstede

Hulp bij het oplossen van financiële problemen. 

Welkom op de site van Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede.

Door omstandigheden kunnen bepaalde mensen niet meer voor een goede financiële huishouding zorgen. Dit wordt een probleem wanneer er meer geld wordt uitgegeven dan dat er wordt ontvangen. Hierdoor ontstaan vaak schulden.
Wanneer u tijdelijk of duurzaam niet in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen, kunt u zich aanmelden bij Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Langdurig zieken
  • Dementerende ouderen
  • (verstandelijk) gehandicapten
  • Cliënten van sociale diensten
  • Ouderen die in een zorginstelling verblijven
  • Mensen met een psychiatrische aandoening
  • Mensen die onder beschermingsbewind zijn gesteld. 

aanmelden