Bewindvoering (beschermingsbewind)

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, beheert en beschermt het vermogen van zijn cliënt. Daarnaast voert de bewindvoerder het gehele jaar en de daarop volgende jaren, de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daaronder vallen o.a. de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, het controleren en afsluiten van verzekeringen en het betalen van de vaste lasten.

De bewindvoerder moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter of het gehele vermogen of een deel daarvan onder bewind wordt gesteld.

Intakegesprek:
We komen altijd eerst bij u langs voor een vrijblijvend intakegesprek.


Schuldhulpverlening:
Beschermingsbewind en Budgetbeheer is niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Als u schulden niet zo hoog zijn (en deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden), kan Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede proberen een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s). Lukt het niet om een goede en haalbare betalingsregeling te treffen, dan is er sprake van een problematische schuldensituatie. Wij zullen dan in overleg met u een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij uw gemeente.

Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede kan helaas niet voorkomen dat de schuldeisers in de tussentijd uw schulden verhogen met verschillende maatregelen zoals rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

NB:
Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede verstrekt geen enkele vorm van krediet en verleent geen voorschotten.

 

aanmelden