Budgetbeheer

Er wordt een budgetplan opgesteld van alle inkomsten en uitgaven. Dit budgetplan wordt met de cliënt besproken. Alle inkomsten worden, na opening van een beheerrekening, op de beheerrekening van de cliënt gestort. Vervolgens worden alle maandelijkse vaste lasten en overige rekeningen betaald. Gezamenlijk is bepaald hoeveel leefgeld aan de cliënt wordt overgemaakt per week, of indien mogelijk, per maand. Dit bedrag wordt op de privé bankrekening van de cliënt overgemaakt. Als de cliënt geen schulden heeft kan er ook worden afgesproken dat een spaarrekening wordt geopend om te kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven.

Intakegesprek:
We komen altijd eerst bij u langs voor een vrijblijvend intakegesprek.


Schuldhulpverlening:
Beschermingsbewind en Budgetbeheer is niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Als u schulden niet zo hoog zijn (en deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden), kan Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede proberen een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s). Lukt het niet om een goede en haalbare betalingsregeling te treffen, dan is er sprake van een problematische schuldensituatie. Wij zullen dan in overleg met u een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij uw gemeente.

Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede kan helaas niet voorkomen dat de schuldeisers in de tussentijd uw schulden verhogen met verschillende maatregelen zoals rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

NB:
Bewindvoering & Budgetbeheer Duurstede verstrekt geen enkele vorm van krediet en verleent geen voorschotten.

 

aanmelden